The Walled - Tsingpu Yangzhou Retreat / Neri&Hu Design and Research Office

© Pedro Pegenaute Architects: Neri&Hu Design and Research OfficeLocation: 1 Baocheng Road, Hanjiang District, Yangzhou, Jiangsu, ChinaArchitect In Charge: Lyndon Neri, Rossana HuDesign Team: Federico Saralvo (Senior Associate), Sela Lim (Senior Architectural Designer), Zhao Lei (Senior Architectural designer), Valentina Brunetti ( Senior Architectural Designer), Nicolas Fardet (Associate, product design), Callum Holgate, Leyue Chen, Sean Shen, Xin Liu, Bin Zhu, Yun Wang, Jin...

What feeling does this article give you?
Joy
Disgust
Fear
Anger
Sadness

#hashtags to follow:

Pegenaute [+]    Neri [+]    Baocheng Road [+]    Hanjiang District [+]    Yangzhou [+]    Jiangsu [+]    ChinaArchitect [+]    Lyndon Neri [+]    Rossana HuDesign Team [+]    Federico Saralvo [+]    Senior Associate [+]    Sela Lim [+]    Senior Architectural Designer [+]    Lei [+]    Senior Architectural [+]    Valentina Brunetti [+]    Nicolas Fardet [+]    Callum Holgate [+]    Leyue Chen [+]    Sean Shen [+]    Xin Liu [+]    Bin Zhu [+]    Yun Wang [+]    Jin [+]   

More #news: