Mediacorp Campus in Singapore / Maki and Associates + DP Architects

© Marc Tey Architects: DP Architects, Maki and AssociatesLocation: 1 Stars Avenue, SingaporeMaki And Associates Design Team: Fumihiko Maki, Principal; Gary Kamemoto, Director; Yoshiki Kondo ; Masahiro Chiba; Masayuki Midorikawa; Kota Kawasaki; Shigeki Honda; Masaru Sasaki; Yukiko Kuwahara; Takeshi Sora; Hirofumi Ueda; Haruka Kitta; Yuya Miyamoto; Yasutaka Fujie; Keita Tsuji; Tomoaki Todome; Yasuo Nakata; Tomoya Sugiura; Yoichi Honjo; Kelly Lwu; Soichiro Ajima; Noriko Arai; Nao...

What feeling does this article give you?
Joy
Disgust
Fear
Anger
Sadness

#hashtags to follow:

Tey [+]    Architects [+]    DP Architects [+]    Maki and AssociatesLocation [+]    Stars Avenue [+]    Fumihiko Maki [+]    Gary Kamemoto [+]    Yoshiki Kondo [+]    Masahiro Chiba [+]    Masayuki Midorikawa [+]    Kota Kawasaki [+]    Shigeki Honda [+]    Masaru Sasaki [+]    Yukiko Kuwahara [+]    Takeshi Sora [+]    Hirofumi Ueda [+]    Haruka Kitta [+]    Yuya Miyamoto [+]    Yasutaka Fujie [+]    Keita Tsuji [+]    Tomoaki Todome [+]    Yasuo Nakata [+]    Tomoya Sugiura [+]    Yoichi Honjo [+]    Kelly Lwu [+]    Soichiro Ajima [+]    Noriko Arai [+]    Nao [+]   

More #news: